Program kolonii letnich w Juracie Program kolonii letnich w Juracie

Cele

Cele: wspaniały wakacyjny wypoczynek! kształtowanie postawy samodzielności doskonalenie wykonywania czynności samoobsługowych doskonalenie umiejętności życia w grupie ...

Zajęcia w terenie

I. Na boiskach Piłka nożna – treningi i turnieje, wybór króla strzelców, najlepszego bramkarza… Piłka siatkowa Koszykówka Tenis stołowy Strzelectwo Kometka ...

Imprezy kolonijne

Zdobywanie sprawności sportowych i artystycznych Dyskoteki i turniej tańca Festiwal piosenki Karaoke „Mam talent”- prezentacje indywidualne i zespołowe „Gala boksu...

W razie niepogody

Spacer po plaży z parasolem Turniej tenisa stołowego Popołudnie zabaw z balonami Seanse filmowe w ramach kolonijnej akademii filmowej - (film przygodowy, przyrodniczy, komedia ,...

Krajoznawstwo

Zwiedzanie Helu – fokarium, latarnia morska, port, cypel Półwyspu Helskiego, deptak helski, przejażdżka meleksem po mieście, muzeum rybołówstwa Wycieczka statkiem do Gdyni –...

Regulaminy i pogadanki

Bezpieczne i kulturalne zachowanie podczas podróży pociągiem i w innych środkach lokomocji Kultura zachowania przy stole i zasady racjonalnego odżywiania się Zasady higieny osobistej...